ژاپن (آسیا)

کشورهای آسیایی
  • پایتخت: توکیو
  • واحد پول: ین (¥)
  • زبان رسمی: ژاپنی
  • شهرهای مهم: توکیو - یوکوهاما - اوساکا