صربستان (اروپا)

کشورهای اروپایی
  • پایتخت: بلگراد
  • واحد پول: دینار صربستان (RSD)
  • زبان رسمی: صربی
  • شهرهای مهم: بلگراد - نووی ساد - نیش:
تور بلگراد

بلگراد