سنگاپور (آسیا)

کشورهای آسیایی
  • پایتخت: شهر سنگاپور
  • واحد پول: دلار سنگاپور (SGD)
  • زبان رسمی: انگلیسی
  • شهرهای مهم: شهر سنگاپور