روسیه (آسیا)

کشورهای آسیایی
  • پایتخت: مسکو
  • واحد پول: روبل (RUB)
  • زبان رسمی: روسی
  • شهرهای مهم: مسکو - نوی ساد