بلژیک (اروپا)

کشورهای اروپایی
  • پایتخت: بروکسل
  • واحد پول: یورو (€)
  • زبان رسمی: فرانسوی. هلندی، آلمانی
  • شهرهای مهم: بروکسل