بلغارستان (اروپا)

کشورهای اروپایی
  • پایتخت: صوفیه
  • واحد پول: لف (BGN)
  • زبان رسمی: بلغاری
  • شهرهای مهم: وارنا - صوفیه