اوکراین (اروپا)

کشورهای اروپایی
  • پایتخت: کی-یف
  • واحد پول: گریونا (UAH)
  • زبان رسمی: اوکراینی
  • شهرهای مهم: کریمه - کی یف - خارکف