آذربایجان (آسیا)

کشورهای آسیایی
  • پایتخت: باکو
  • واحد پول: منات (AZN)
  • زبان رسمی: ترکی آذربایجانی
  • شهرهای مهم: باکو - گنجه - نخجوان