کیپ تاون

  • جمعیت: 155000
  • پیش شماره تلفن: 02721
  • منطقه زمانی: SAST